อุปกรณ์

zl13

เครื่องเจาะ

zl14

เครื่องแกะสลักเลเซอร์

zl15

เครื่องมิลลิ่ง

zl16

ห้องตั้งโปรแกรมความชื้นอุณหภูมิ

zl17

เครื่องทดสอบเซลล์

zl18

เครื่องทดสอบ Hipot

zl19

การรวม Sphere

zl20

เครื่อง Aging อัตโนมัติเต็มรูปแบบ