ความจุ

1.สายการผลิต: 3 , คนงาน: 30

2.SMT เครื่อง: 3

zl2
zl3
zl4
zl5

3.Aging Test Clamping Device: 30, เครื่องทดสอบอุณหภูมิ: 2

4.ปริมาณการผลิต: 70,000 ชิ้น/เดือน

zl6
zl7
zl8